Vitajte na stránke Základnej školy v Chtelnici

     Základná škola v Chtelnici sa nachádza uprostred dediny, na okraji kedysi rozsiahleho anglického parku so vzácnymi cudzokrajnými drevinami a dnes už zanedbaným rybníkom na chov kaprov. Koruny vysokých stromov hlavne v jarnom a jesennom období vytvárajú farebnú kulisu školy. Cez jej otvorené okná je od včasného rána počuť spev vtákov. Sem-tam zavíta na obločnú rímsu i hrdzavá veverička, aby potešila žiačikov neboráčikov pri písaní previerky.
     ZŠ navštevujú školopovinní žiaci z Chtelnice, Nižnej, Lančára, Kočína a od 5. ročníka i z Lopašova. V súčasnosti má škola okolo 400 žiakov, ale kapacita školy je až 600 žiakov.
     Podobne ako iné základné školy aj chtelnická ZŠ prechádza svojím vývojom. Treba však konštatovať, že si už dlhodobo udržuje kredit kvalitnej výchovno-vzdelávacej inštitúcie, o čom svedčia mnohí jej absolventi, ktorí dosahnúc dobré základy mohli úspešne študovať na rôznych vysokých školách, ale aj žiaci uplatnení v odborných profesiách alebo remeselnej výrobe.
     Zvlášť výborne sa jej žiaci každoročne umiestňujú v rôznych predmetových súťažiach a olypiádach- okresných, krajských, ale i celoslovenských kolách geografickej, chemickej, matematickej, recitačnej, výtvarnej. Priestor dostáva i šport. Škola je zameraná na futbalovú prípravu, ale podporu majú všetky druhy kolektívnych športov i atletika. V areáli školy sa nachádzajú tiež tenisové kurty.
     V súčasnosti má škola ambíciu stať sa modernou vzdelávacou inštitúciou s kvalitným vybavením a moderným spôsobom výučby.
     V škole je novozriadené jazykové laboratórium a ďalšie špecializované učebne, ktoré majú žiakov motivovať k väčšej snahe po získaní poznatkov.
     Život žiakov v škole je pestrý vďaka rôznym záujmovým krúžkom i niektorým odborom ZUŠ z Vrbového, ktorá má v škole prenajaté priestory.
     Hoci školy zápasí s problémami materiálneho charakteru a sem-tam i existenčného, keď preteká strecha, vypadávajú okná, zaiste si občania Chtelnice a blízkeho okolia obľúbili veľké biele H zasadené v malebnej zeleni a považujú ho za neodmysliteľnú súčasť obce.

Základná škola Chtelnica Chtelnica, Nám. 1. mája 3
Telefón a fax:77 942 13
Zriaďovateľ:OÚ Chtelnica
E-mail:zs_chtelnica@post.sk
zs@zschtelnica.edu.sk

Created by Link in 2008       Valid in XHTML and CSS